Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

DOBA HOTELOWA I TERMINY

 

 1. Pokoje wynajmowane są na doby
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 a kończy o godz. 10.00.  Każdorazowo prosimy uzgadniać z właścicielem chęć późniejszego wyjazdu. Gość może korzystać z pokoju bez dodatkowej opłaty od godzin wcześniejszych o ile pokój jest wolny.
 3. Gość wynajmując pokój określa czas swego pobytu tzn. dzień przyjazdu i dzień wyjazdu. Prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron.
 4.  Klient zobowiązany jest rozpocząć pobyt w ustalonym terminie. W przypadku nie zameldowania się w dniu przyjazdu i nie poinformowaniu nas o tym, rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w rezerwacji gość powinien nam zgłosić. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże nas i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 6.  Jeśli w ustalonym terminie wyjazdu Goście nie opuszczą pokoju i nie ma z nimi żadnego kontaktu, zastrzegamy sobie możliwość przeniesienia ich rzeczy do innego pomieszczenia.

 

OPŁATY

 

 1. Należność za pobyt pobierana jest gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi ( czasami ze względu na okoliczności robimy małe wyjątki )
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest zadatek w kwocie 30%w kwotach ustalanych indywidualnie w zależności od terminu i długości pobytu.
 3. Informujemy że wystawiamy Faktur VAT. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, prosimy aby klient przed rezerwacją/wpłatą zadatku informował o tym obiekt.
 4. Gość płacąc za pobyt akceptuje warunki , z przyczyn nie zależnych od nas gotówka za pobyt nie jest zwracana.
 5. Za niewykorzystany pobyt obiekt nie zwraca pieniędzy.
 6. Zadatek nie podlega zwrotowi (przepada).

 

POKOJE I CZYSTOŚĆ

 

 1. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas klucz do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju
 2. Ze swojej strony zapewniamy
  • zachowanie tajemnicy informacji o gościu.
  • miłą i uprzejmą obsługę.
  • sprzątanie pokoju, wyniesienie śmieci itp. (tylko po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności).
  •  w miarę możliwości złagodzenie niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte na czas
 3. Ze względu na komfort Państwa oraz przyszłych Gości jest ZAKAZ w pokojach  świeczek i papierosów.  Powoduje to również dokuczliwe  dla wszystkich uruchomienie czujników przeciwpożarowych.  Papierosy można palić na balkonie. Za nieprzestrzeganie
 4. Prosimy nie wnosić do pokoi sprzętu sportowego, rowerów, części wyposażenia samochodu itp. Przedmioty nie będące rzeczami osobistego użytku prosimy pozostawić w miejscu wskazanym przez właściciela.
 5. Prosimy również o nie wprowadzanie na teren domu i posesji żadnych zwierząt bez uprzedniego uzgodnienia w właścicielem.
 6. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki,  itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątkiem są: ładowarki telefonów, zasilacze komputerów i RTV, golarki i suszarki do włosów. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 7. Na Terenie obiektu nie mogą przebywać osoby niezameldowane
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.
 9. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju  innych Gości.
 10. W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne…)właściciel i obsługa ma prawo wejść do zajmowanego przez gościa pokoju bez jego zgody celem uśnięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe aby zabezpieczyć mienie gości i zminimalizować szkody.

PARKING

 1. Goście maja prawo do korzystania z miejsca parkingowego, tylko za opłatą.
 2. Parking znajduje się przy obiekcie Willa Monika ul. Gdańska 72 na kilka aut a drugi po drugiej stronie ulicy (ulica Rybacka).
 3. Parkingi niestrzeżone.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pojazdów spowodowane przez  działania osób trzecich,  zdarzeń losowych oraz mienia w nim się znajdującego  należącego do Gościa pensjonatu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  MATERIALNA

 

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pokoi Gościnnych Monika, powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. W przypadku zagubienia kluczy, koszt dorobienia kompletu wynosi 50zł.
 3. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Prosimy o nie dokonywanie napraw we własnym zakresie.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. W przypadku niestosownego zachowania innych gości należy to niezwłocznie zgłosić. Nielegalne, obraźliwe i awanturnicze zachowanie nie będzie tolerowane.

REGULAMIN PLACU ZABAW

 1. Plac zabaw to ogólnie dostępny teren służący zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
 2. Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 3. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw, odbywa się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
 4. Zabrania się:
  • Niszczenia urządzeń zabawowych
  • Zaśmiecania terenu
  • Korzystania z zabawek niezgodnie z ich przeznaczeniem
 5. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą wszelką odpowiedzialność prawną i materialną za szkody wyrządzone przez dzieci będące na terenie placu zabaw.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych. Bardzo prosimy zawsze zamykać drzwi i okna opuszczając pokój. (Nigdy  nie zanotowaliśmy w Pokojach Gościnnych Monika kradzieży i zrobimy wszystko, aby nie było pierwszego razu)
 2. Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub łącza internetowego ( wi-fi) itp.
 3. Zastrzegamy sobie prawo  odmowy przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu, albo szkodę na osobie Gości, albo też w inny sposób zakłócił porządek.
 4. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu